Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Afsætning i detailhandlen

Kort fortalt

Efter uddannelsen kan du analysere og vurdere marketing- og afsætningsøkonomiske problemstillinger og beherske mulige måder til at påvirke butikkens resultat.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48370 - Afsætning i detailhandlen

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med indkøb, salg og afsætning i detailhandlen.

Beskrivelse: Deltageren kan selvstændigt analysere og vurdere relevante problemstillinger og opstille mulige løsninger på en række marketingsmæssige og afsætningsøkonomiske spørgsmål samt vurdere og analysere det marked butikken agerer på. Deltageren kan udregne og forstå butikkens nøgletal og begreber som eksempelvis kontaktpris, bruttoavance og basket size og anvender dem i forhold til opstillede mål.

Deltageren kan opstille løsninger til at øge afsætningen i butikken, eksempelvis med inddragelse af nye afsætningsmuligheder og -kanaler (samspillet mellem butik og sociale medier /internethandel), sortimentets betydning, varernes placering og det personlige salg ud fra kendskabet til grundlæggende afsætningsmæssige redskaber.

Fagnummer: 48370 Afsætning i detailhandlen Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.218,30