Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Støvsugning af højspændingsanlæg

Kort fortalt

Du lærer sikkerhedsmæssigt forsvarligt at udføre støvsugning på og ved 10 kV transformerstationer.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48485 - Støvsugning af højspændingsanlæg

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod faglærte og ufaglærte, der i deres job har brug for kompetencer inden for transformerstation, adfærd og færdsel.

Beskrivelse: Deltageren har efter kurset kendskab til:

* Opbygningen af en lukket transformerstation.
* Funktionerne af de enkelte elementer/komponenter i stationen.
* Faremomenter i forbindelse med støvsugning af højspændingsanlæg.


Deltageren kan efter kurset:

* Selvstændigt udføre støvsugning af l0 kV indendørs anlæg under spænding, hvor udstyret kan holdes tørt.

Fagnummer: 48485 Støvsugning af højspændingsanlæg Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 1.059,10