Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Spåntagende bearbejdning af aluminiumslegeringer

Kort fortalt

Deltageren kan, med den opnåede materialeforståelse samt viden om værktøjs- og maskinudnyttelse, optimere valget af skæreparametre ved bearbejdning af aluminiumslegeringer.

Hold
Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for området spåntagende bearbejdning og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med emnefremstilling.

Beskrivelse: Deltageren kan beregne og optimere produktiviteten ved fræseprocesser i aluminiumslegeringer på baggrund af en opnået teoretisk og praktisk viden omkring:

- Spåndannelse
- Værktøjsudnyttelse og spånvolumen
- Metallurgi og materialeforståelse
- Råemnets fremstillingsproces
- Forståelse for vibrationer under bearbejdningsprocesser
- Den indbyrdes afhængighed mellem skæreparametre

Deltageren kan desuden anvende forskellige bearbejdningsstrategier til optimering på baggrund af en viden om disses indvirkning på komponentkvalitet, bearbejdningstid og værktøjsslid.

Desuden er deltageren i stand til at drage paralleller til bearbejdning af speciallegeringer på baggrund af den opnåede viden om bearbejdning af traditionelle aluminiumslegeringer samt kendskab til disse speciallegeringers karakteristika.

Fagnummer: 48023 Spåntagende bearbejdning af aluminiumslegeringer Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 2.193,05