Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Sikkerhedssamarbejde ved events

Kort fortalt

På kurset lærer du at opbygge en event med fokus på de sikkerhedsmæssige aspekter for publikum, så du ved, hvilke myndigheder der skal kontaktes ifm. planlægning af events, og hvordan arbejdsfordelingen mellem eventkoordinatoren og underleverandører er.

Hold
Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med udvikling, planlægning og gennemførelse af events i alle størrelser.

Beskrivelse: Deltageren kan i planlægning af en event og lignende arrangementer tage hensyn til de nødvendige sikkerhedsmæssige elementer for at en event sikkerhedsmæssigt vil leve op til gældende regler.
Med udgangspunkt i eventens fysiske rammer, forventet publikumsmængde og eventens planlagte forløb, kan deltageren udarbejde en plan vedrørende myndigheder der skal kontaktes og orienteres, underleverandører der skal hyres og involveres og hvordan ansvaret skal placeres.
Deltageren kan kommunikere planen til relevante medarbejdere/underleverandører og samarbejde med disse omkring opbygning og gennemførelse af en given event. Deltageren kan evaluere planen efter gennemført arrangement og indarbejde evalueringen i fremtidig planlægning af events.

Fagnummer: 47916 Sikkerhedssamarbejde ved events Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.218,30