Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Restaurering - historiske malematerialer

Kort fortalt

Deltagerne kan med respekt for materialer, byggestil, egnspræg og teknikker medvirke til at vedligeholde og bevare alle malede og overfladebehandlede flader i historiske bygninger. Deltagerne har en sådan viden om malematerialer og -metoder, at de kan medvirke i restaurering i samarbejde med andre håndværkergrupper og pege på løsninger til at bevare historiske overflader og strukturer.

Hold
Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Bygningshåndværkere, der beskæftiger sig med historiske bygninger eller andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Medvirke til at vedligeholde og bevare malede og overfladebehandlede flader i historiske bygninger med respekt for materialer, byggestil, egnspræg og teknikker.
Medvirke til at analysere historiske malematerialer og -metoder ud fra en viden om malingtyper og farver, herunder bindemidler, pigmenter, fortyndingsmidler og hjælpestoffer, der har været anvendt i en given tidsperiode.
Udføre restaurering i samarbejde med andre håndværkergrupper.
Vejlede bygherrer om løsninger til at bevare historiske overflader og strukturer.
Medvirke til at udføre restaurering, som også er miljø- og arbejdsmiljømæssigt forsvarlig ud fra viden om byggeskik, bygningsreglement, fredningsbestemmelser samt øvrig relevant lovgivning og bestemmelser.

Fagnummer: 47950 Restaurering - historiske malematerialer Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 1.059,10