Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Herkomst håndtering og miljøeffekter

Kort fortalt

På kurset lærer du at gøre rede for materialets herkomst og forædling gennem hovedprocesser til specifikke produkter inden for plade, profil og støbte emner. Du lærer at anvende viden om, hvorledes korrekt håndtering påvirker kvaliteten af slutproduktet. Du får kendskab til miljøeffekter problematikker i forbindelse med indsamling, sortering og genanvendelse af materialet.

Hold
Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig primært til ufaglærte og faglærte, der har - eller søger - arbejde i metal- og maskinindustrien. Arbejdsmarkedsuddannelsen forudsætter kompetencer svarende til delmål B Materialekendskab og egenskaber eller lignende forudsætninger.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse har deltageren viden om:
Materialets herkomst og forædling gennem hovedprocesser til frembringelsen af såvel kundespecifikke som gængse standardprodukter inden for plade, profil og støbte emner.
Hvordan korrekt håndtering af materiale gennem procedurer, processer og forarbejdninger påvirker slutproduktet.
Miljøeffekter som følge af anvendelse af aluminium i slutprodukter og kan forstå problematikker i forbindelse med indsamling, sortering og genanvendelse fra applikationer og produktionsskrot.

Fagnummer: 48597 Herkomst håndtering og miljøeffekter Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 884,35