El & hydraulik

Færdigheder og basisviden om el, elektriske styringer og dit arbejde med hydrauliske komponenter.
Vores hydraulikkurser henvender sig til eksempelvis smeden, servicemontøren og elektrikeren og andre, der vil opkvalificeres inden for hydraulikområdet. Kurserne udbydes på forskellige niveauer, og indholdet på de enkelte kurser omfatter en viden om drift, fejlfinding, overvågningssystemer, opbygning, serviceeftersyn og anvendelse af måleudstyr. Kurserne har typisk fokus på reparation og vedligehold, men også opbyggelsen af nye systemer af hydrauliske systemer, og i den sammenhæng kommer man også omkring sikkerhed og arbejdet med dokumentation og datablade så som diagrammer og nomogrammer. 
Styrk samarbejdet mellem eksempelvis smede, elektrikere og serviceteknikere med vores el-kurser. På kurserne får du en forståelse for el-området og grundlæggende el-fejlfinding. Du lærer blandt andet om Ohms lov, diagramforståelse og el-komponenter, hvilket giver dig større bredde og gør dig i stand til at supplere en elektriker ved fejlfinding eller selvstændigt at kunne løse mindre el-fejl. Du arbejder selvstændigt med opgaverne under kyndig vejledning af vores underviser. På alle kurserne arbejder man på forskellige niveauer, der tilgodeser både den ufaglærte og den faglærte.
Kompetencegruppen har et bredt udvalg af kurser indenfor el & hydraulik, som alle undervises på gode kursusfaciliteter med det nyeste udstyr og af erfarne undervisere.
Vi afholder løbende kurser om el, måleteknik og relæteknik. Kurserne er god blanding mellem praktik og teori. Du kommer til at udføre beregninger på elektriske kredsløb, og får en bred teoretisk grundviden om elektricitet og elektriske styringer. Der monteres relæstyringer efter el diagrammer, du selv har tegnet. Du tester og fejlfinder på relæstyringer, og opnår bred viden om brugen af multimeter. Og der undervises teori om elmotorer og i tilslutning af elmotorer til vores relæstyringer.
Kursusforløbene er målrettet faglærte og ufaglærte, operatører og reparatører, eller dig, der på anden vis mangler viden om elektriske kredsløb. Alle kurser afsluttes med skriftlig prøve og kursusbevis.

Virksomhedstilpassede specialkurser
Ud fra virksomhedens ønsker og behov kan vi planlægge kurser for de ansatte, som indeholder det I har brug for at opkvalificering i. Virksomheden aftaler, sammen med Kompetencegruppen, indhold og varighed af disse kurser. Kurserne kan foregå i Kompetencegruppens kursusfaciliteter. Udvikling og gennemførelse af denne kursustype er 100 % brugerfinansieret.

Kontakt vores konsulenter og få mere information om mulighederne ved struktureret kursusplanlægning, der er tilpasset jeres specielle behov. Vi kommer også gerne på besøg i virksomheden og hjælper med at finde frem til det/de kurser, som vil passe bedst til jer.

Se relevante kurser
Automatik- og procesteknisk område
Opbygning og drift af offshore installationer
Montage af industriprodukter
Operatøropgaver i el-forsyning
Bygningers el-installationer
Hans Uhd Jakobsen
Chefkonsulent
Samuel Bang
Teamleder, Teknologi
Du får en grundlæggende forståelse for el teori, og du får mulighed for at arbejde med praktisk udførelse og simulering af el tekniske styringer. Vi har fokus på sikkerhed i forbindelse med el-arbejde, dels for personer men også udsyr.

Hydraulik kurserne giver di...
Læs mere
Samuel Bang
Teamleder, Teknologi
Skriv en besked
Hans Uhd Jakobsen
Chefkonsulent
Skriv en besked