Efteruddannelse

Kompetencegruppen

Bygningsmaler - grøn omstilling

Kort fortalt

På kurset er der fokus på bæredygtig praksis for bygningsmalere ¿ herunder indkøb, produkter, anvendelse, distribution, affaldshåndtering og administration. Kursisten får viden om bæredygtigt grundlag i relation til produkter, anvendelse, distribution, affaldshåndtering og administration og kursisten lærer at anvende og håndtere malerbranchens grønne produkter og værktøjer korrekt jf. producenternes forskrifter og vejledninger.

Hold

Kurset du har valgt, kan være en del af en samlet pakke. Se kursuspakken ved at søge på kursets fagnummer. Du kan ofte også tage kurset for sig selv, kontakt os for mere info: Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen 9680 1516
Du kan også bruge kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49867 - Bygningsmaler - grøn omstilling

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til medarbejdere med brancheerfaring.

Beskrivelse: - Deltageren har kendskab til grønne tiltag inden for malerbranchen herunder indkøb, produkter, anvendelse, distribution, affaldshåndtering og administration.
- Deltageren kan medvirke til virksomhedens omstilling til et mere bæredygtigt grundlag i relation til produkter, anvendelse, distribution, affaldshåndtering og administration.
- Deltageren kan dokumentere værdien af de grønne tiltag der implementeres i virksomheden.
- Deltageren kan formidle de grønne tiltag der implementeres i firmaet til kollegaer og kunder.
- Deltageren kan anvende og håndtere malerbranchens grønne produkter og værktøjer korrekt jf. producenternes forskrifter og vejledninger.
- Deltageren kan udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder ergonomi samt anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.

Fagnummer: 49867 Bygningsmaler - grøn omstilling Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 1.999,40